รูปภาพติดห้องแต่งผนัง ภาพกรอบลอยสวยๆ

และ เสริมสิริมงคล 

 

ในบรรดาสิ่งของที่ใช้ในการแต่งผนังทั้งหลาย ภาพติดผนังดูจะเป็นสิ่งที่เป็นที่นิยมมากที่สุด

รูปภาพมีมากมายหลายชนิดหลายประเภท รูปภาพเป็นได้ทั้งงานศิลปะที่เป็นวิจิตรศิลป์ 

ซึ่งอาจแยกแยะออกเป็นภาพวาดเส้น ภาพพิมพ์หรือภาพวาดระบายสี นอกจากนั้นยังมีภาพถ่าย

ภาพจากหนังสือ ในรูปแบบแต่ละชนิดนั้นล้วนแต่เป็นสื่อที่ให้ความหมายในด้านสวยงามและ

คนทั่วไปสามารถสัมผัสได้ไม่ยากนักและนอกจากนี้แล้วรูปภาพนับเป็นความสะดวกอย่างหนึ่ง

ที่เจ้าของบ้านสามารถหามาแต่งบ้านได้

ผนังห้องว่างอยู่ ก็มักจะได้รับคำแนะนำให้ไปหารูปภาพมาติดเสีย จะทำให้ห้องดู

สวยงามมากขึ้น คำนี้ก็มักจะได้ยินกันบ่อย ๆ  ด้วยว่าภาพหรือรูปภาพเป็นสิ่งที่ค่อนข้าง

หาง่ายสำหรับเจ้าของบ้านนี้เอง ทำให้เวลาจะจัดห้องก็ต้องนึกถึง รูปภาพ จนบางครั้ง

การติดรูปภาพก็ไม่ทำให้ห้องดูสวยงามได้ การติดรูปภาพประดับผนังที่ดูเหมือนว่าเป็น

เรื่องง่ายนั้น ความจริงการติดรูปภาพก็จำเป็นต้องคำนึงศิลปะเช่นกัน โดยต้องมี

การจัดองค์ประกอบบนฝาผนัง  รวมกับลักษณะของการจัดเครื่องเรือนในห้องตามกันไป

ไม่ใช่รูปหันไปทางหนึ่ง เครื่องเรือนหันไปอีกทางหนึ่ง  ทำให้จังหวะที่พอเหมาะที่จะทำให้

เกิดความสวยงามขาดหายไป หรือในลักษณะของการจัดเครื่องเรือนที่ไม่ช่วยส่งเสริมให้

เห็นรูปภาพในตำแหน่งที่พอดีกันก็อีกเช่นกัน  นอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงขนาดของรูปภาพ

กับขนาดของผนังห้อง  และผนังห้องนั้นเป็นแบบเรียบ ๆ หรือมีการตกแต่งเส้นคิ้วบัว

แบ่งช่องเอาไว้อย่างไร ขนาดรูปจะพอดีกับขนาดช่องที่แบ่งเอาไว้แล้วหรือไม่ เหล่านี้ก็ต้อง

คิดดูให้ดีก่อนติดเพราะถ้าติดลงไปแล้วส่วนที่ลงทุนแต่งผนังอย่างสวยงามถูกรูปภาพ

ปิดทับไว้หมด ดูยุ่งเหยิงเกินกว่าที่จะดูสวยงาม

 

 

ตำแหน่งที่จะเป็นที่ติดตั้งภาพหรือรูปภาพนั้น ไม่มีข้อกำหนด ไม่ว่าจะเป็นห้องรับแขก ห้องอาหาร

ห้องนอนห้องน้ำหรือแม้กระทั่งช่องเชิงชั้นบันได การที่จะเลือกติดที่ไหนก็ต้องดูความเหมาะสม

เป็นเกณฑ์ ถ้าหากคุณเคยไปชมนิทรรศการงานศิลปะ จะมีสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้เป็นข้อคิดสำหรับการ

ติดตั้งรูปภาพที่สามารถนำไปใช้กับบ้านได้คือ รูปภาพที่ติดจะต้องมีระยะห่างระหว่างรูปภาพกับ

ตำแหน่งของผู้ดูภาพนั้นอย่างพอเหมาะ  สิ่งนี้นำไปดัดแปลงใช้กับบ้านคุณได้ เช่น ถ้าหากเป็น

ภาพขนาดเล็ก ตำแหน่งที่จะยืนดูภาพก็ย่อมใกล้กว่ารูปภาพขนาดใหญ่ แต่เนื่องจากสถานที่ต่างกัน 

แทนที่จุดยืนชมภาพจะเป็นเนื้อที่ว่างเหมือนอย่างห้องแสดงศิลปะ คุณก็อาจเปลี่ยนให้

เป็นเก้าอี้เข้าไปแทน กะขนาดที่ว่า นั่งมองดูภาพแล้วให้ความรู้สึกสบายตา  โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งถ้ารูปภาพนั้นเป็นงานจิตรกรรมยิ่งได้นั่งมองนาน ๆ จะยิ่งรู้สึกเข้าถึงความสวยงามของภาพนั้น 

การติดรูปภาพนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยประเทืองอารมณ์ได้  แต่คุณอย่างคิดเปรียบเทียบในด้านที่

ห้องแสดงงานศิลปะเป็นโถงใหญ่ แล้วจะไปทำบ้านให้เป็นอย่างนั้นด้วย  ถ้าเป็นหลังใหญ่ ๆ

ก็ไม่ว่ากันหรอกนะ แต่บ้านขนาดธรรมดา ๆ นี่ ขืนทำเช่นนั้นก็เป็น อันไม่ต้องทำอะไรอีกแล้ว

ทั้งบ้านจะหมดไปกับการใช้เนื้อที่เพื่อการดูภาพ และคงไม่มีใครจะทำเช่นนั้นแน่

การจัดเครื่องเรือนจะสัมพันธ์กับการติดรูปภาพได้อย่างไร  ยกตัวอย่างห้องรับแขก

แน่นอนโซฟาจะต้องเป็นประธานของการจัด  ซึ่งมักจะจัดให้อยู่ในตำแหน่งที่มีผนังทึบ

ของห้องให้มากที่สุด (ในกรณีที่มีผนังทึบในห้องนี้)

ผนังทึบนี้แหละจะเป็นประโยชน์ต่อการติดรูปภาพ เจ้าของบ้านมักจะนั่งรับแขกบนโซฟา 

ในขณะที่แขกจะนั่งเก้าอี้ที่มีขนาดเล็กกว่าซึ่งมักจะสามารถหันหน้าไปหาโซฟาที่เป็นประธาน

แขกก็สามารถที่จะมองเป็นภาพที่ติดที่ผนังได้อย่างชัดเจน  เวลาคุณรับแขกคุณก็ต้องสนใจ

ในตัวแขกอยู่แล้ว ตัวเจ้าของบ้านเองไม่จำเป็นที่จะต้องนั่งมองภาพติดผนังตามแขกไปด้วย 

การติดรูปภาพด้านหลังโซฟาจะช่วยส่งเสริมให้การตกแต่งและการจัดเครื่อง

เรือนให้เกิดความสวยงามอย่างเห็นได้ชัด ถ้าเป็นห้องนอนก็มักจะติดด้านหัวเตียง เหล่านี้เป็นต้น

 

ตัวอย่างการแต่งห้องนอนจากซี่รีย์เกาหลี เรื่อง Queen of Ambition

 

การติดรูปภาพในแต่ละห้องโดยมากจะติดในลักษณะที่สมดุลกัน คือหากเครื่องเรือนอยู่ในตำแหน่ง

กึ่งกลางผนังห้อง  คุณใช้เส้นผนังที่สมมติขึ้นมานี้เป็นเกณฑ์ให้เนื้อที่ข้างรูปภาพแต่ละด้านมี

ปริมาณเท่ากัน คุณอาจติดภาพใหญ่เพียงภาพเดียว  หรือติดเป็นกลุ่มก็ได้ แต่ละด้านจะต้องมี

เนื้อที่ที่เท่ากันอย่างนี้มักจะใช้กับบ้านที่ตกแต่งอย่างสวยงามและค่อนข้างโก้หรูที่ดูเป็นทางการหน่อย 

ส่วนบ้านที่ตกแต่งตามสบายไม่ยึดอะไรเป็นหลัก จะติดในลักษณะไหนก็ได้ ด้านหนึ่งมากด้านหนึ่ง

น้อยแล้วแต่ความเหมาะสม รูปภาพโดยทั่วไปมักเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมซึ่งไม่ยากในการจัดเท่าไรนัก

แต่ถ้าหากมีกรอบรูปเป็นรูปวงกลมวงรี หรือหลาย ๆ เหลี่ยม อันนี้ก็ต้องจัดเว้นช่องให้ดีด้วย

จะสร้างองค์ประกอบให้เป็นรูปฟรีฟอร์มหรือจัดให้เหมาะกับเนื้อที่โดยคำนึงรูปทรงเรขาคณิตเป็นเกณฑ์

เช่น จัดให้เป็นรูปทรงสามเหลี่ยม มีรูปหนึ่งอยู่เป็นยอดแล้ว มีรูปอื่นลดหลั่นลงมา

หรือจะจัดให้เป็นรูปขั้นบันไดก็ได้อีกเช่นกัน

 

ทีนี้มาถึงอีกข้อที่ควรกล่าวถึง คือ บรรยากาศ บรรยากาศที่เห็นได้ชัดคือเรื่องของสี รูปภาพที่ติดควร

เป็นภาพที่อยู่ในโทนสีที่ใกล้เคียงกัน เพื่อให้ห้องดูประสานกลมกลืนกัน หรือถ้าต้องการเน้นให้ห้อง

ดูสะดุดตาขึ้น รูปภาพกับสีภายในห้องส่วนรวมอาจเป็นคู่สีที่เป็นปฏิปักษ์กันได้ เช่น ขาวกับดำ

หรือคู่สีที่เป็นปฏิปักษ์ไม่แท้ เช่น ชมพูกับฟ้า เทากับเหลือง เป็นคู่สี่ที่ให้ความรู้สึกอ่อนหวานสวยงาม

เหล่านี้ก็ใช้ได้ คู่สีที่เป็นปฏิปักษ์อย่างแท้จริงในวงจรสีนั้นไม่ควรใช้มากเกินไป

คิดเป็นเปอร์เซ็นต์คือประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ กับ 30 เปอร์เซ็นต์(ของแต่ละสี) และ

ควรเน้นเฉพาะจุดเดียว อย่าให้มากเกินไป ห้องจะดูพราวเกินไป เกินความพอดีและความสวยงาม

 

ตัวอย่างการแต่งห้องด้วยภาพกลุ่ม เมื่อสร้างความสนใจเป็นจุดเดียว เพื่อความโดดเด่น

 

การติดรูปภาพบนผนัง ถ้าหากว่าเป็นรูปภาพขนาดใหญ่ในขนาดของผนัง

ขนาดปานกลางไม่ควรติดเกิน 1 ภาพ

เพื่อให้รูปภาพนั้นดูเด่นบนผนัง ไม่มีรูปภาพอื่นเป็นคู่แข่งหรือที่จะทำให้

ห้องดูรกรุงรังเกินไปด้วย ในขณะที่

ภาพขนาดเล็กกว่าติดหลายภาพในลักษณะที่เป็นกลุ่มได้ 

โดยเฉพาะภาพที่เป็นคอลเล็คชั่นเดียวกัน หรือเป็นภาพที่มีเรื่องราวใกล้เคียงกัน

นำมาจับกลุ่มจัดให้เป็นระเบียบได้ เป็นการมุ่งความสนใจรวมมาที่จุดเดียวกันบนผนัง

การจัดกลุ่มนอกจากจะเป็นรูปทรงเรขาคณิตแล้ว ยังสามารถจัดเป็นแนวแส้นตั้งและเส้นนอน

ได้อีกเช่นกัน  แต่ก่อนจัดจะต้องดูลักษณะห้องด้วย เพราะการจัดตามแนวเส้นนอน

จะทำให้ห้องดูกว้างขึ้น ส่วนตามแนวเส้นตั้งจะทำให้ห้องดูสูงขึ้น ฉะนั้นห้องที่สูงอยู่แล้วก็

ไม่ควรจัดตามเส้นตั้งหรือห้องที่กว้างอยู่แล้วก็ไม่ควรจัดตามแนวเส้นนอน

 

 

ข้อควรคิดในการติดรูปบนผนัง 

-          รูปขนาดเล็กอย่าติดสูงเกินไป ทำให้ขาดความน่าสนใจ รูปขนาดใหญ่อย่าติดต่ำเกินไป เพราะจะทำให้ดูหนัก

-         ในห้องรับแขก ไม่ควรติดรูปต่ำเกินไป (ด้านหลังของโซฟาหรือที่นั่ง) ควรกะขนาดให้สูงกว่าระดับศีรษะขึ้นไป เพราะมักจะจัดที่นั่งชิดผนัง เวลาพิแล้วศีรษะมักจะไปชนกับผนัง รูปภาพที่ติดต่ำอาจเกิดการกระทบกับศีรษะ ตกหล่นลงมาเป็นอันตรายได้

-         อย่าติดรูปภาพให้เต็มผนังเกินไปควรเว้นช่องว่างไว้บ้างเพื่อให้เป็นที่ใช้สำหรับการพักสายตาจากการมองพิจารณาจากภาพหนึ่งไปอีกภาพหนึ่ง ยกเว้นการติดภาพเพื่อใช้เป็นส่วนปิดบังผนังเดิมของห้อง คือติดเต็มเนื้อที่

-         การติดภาพเป็นกลุ่ม ควรใช้ภาพที่เป็นเรื่องราวใกล้เคียงกัน การใช้สีที่คล้ายกัน จะทำให้รู้สึกว่าเป็นกลุ่มก้อนกันมากกว่า หรือใช้สีและเรื่องราวที่แตกต่างกันได้บ้าง แต่อย่าให้มีปริมาณที่เท่ากัน

-         ติดภาพในระดับความสูงเฉลี่ย ซึ่งสามารถยืนหรือนั่งดูในระดับที่ไม่ต่ำหรือสูงกว่าระดับสายตามากนัก

ตามที่กล่าวมาแล้ว การติดรูปภาพนั้นไม่มีหลักเกณฑ์ตายตัว  แต่สิ่งเหล่านี้เป็นข้อเสนอแนะให้การติดรูปภาพในบ้านของคุณดูสวยงาม และได้คุณค่าในทางศิลปะเท่านั้น

 
 
สนใจสั่งซื้อ ภาพติดผนัง เลือกชมแบบเต็มๆได้เลย มีทั้ง อาร์ตแนวๆ เสริมสิริมงคล ภาพวิวสวยๆ
 
 
 
 
เครดิต คุณ ประภาส ซึงศิลป์

Comment

Comment:

Tweet

สนใจสั่งซื้อ ภาพติดผนัง เลือกชมแบบเต็มๆได้เลย  WW.TUKTAINDY.COM
ถ้าอยากได้ตกแต่งผนัง ต้องสั่งที่ไหนค่ะ